Uvod u političke nauke


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Darmanović Srđan2x1
156B+14P


Nemanja Batrićević
2x3
156B+14P