Uvod u međunarodne odnose


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukićević Boris2x1
66B+3P


Savić Marko
2x1
66B+3P