Politička ekonomija


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurašković Jovan2x (1B+1S)
62B+3P


Nemanja Stankov
2x (1B+1S)
62B+3P