Uvod u novinarstvo


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ružić Nataša2x1
44B+(4+2)P


Bojana Laković
2x1
44B+(4+2)P