Uvod u političke nauke


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Darmanović Srđan


Nemanja Batrićević