Istorija novinarstva i medija


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ružić Nataša2x1
45B+(11+3)P


Bojana Laković
2x1
45B+(11+3)P