Osnovi istraživanja u političkim naukama


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osnovni cilj predmeta je da studenti usvoje osnovna znanja i vještine o tome na koji načim se mogu proučavati politički fenomeni.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komar Olivera


Nemanja Batrićević