Savremena istorija međunarodnih odnosa


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira pravilnosti u ponašanju država i drugih međunarodnih aktera u istoriji međunarodnih odnosa XX vijeka - Prepoznaje i definiše osnovne sisteme uređenja i funkcionisanja međunarodnih odnosa u XX vijeku - Definiše osnovne aktere, procese i događaje u savremenim međunarodnim odnosima - Povezuje teoriju i praksu u savremenim međunarodnim odnosima u cilju kritičkog razmišljanja o odnosima velikih sila

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Saša 2x1
20B+4S+1P


Savić Marko
1x1
20B+4S+1P