Metodologija političkih nauka


Semestar: 7
ECTS: 8
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komar Olivera3x1
78B+52S+28P


Nemanja Batrićević
1x2
78B+52S+28P