Socijalni rad sa licima sa invaliditetom


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Pravilno koristi terminologiju u oblasti lica sa invaliditetom (politikološka, pravna, sociološka, medicinska) - Prepozna strukturalne razlike u određenim pojmovima (invalidnost/invaliditet ; invalidnost/hendikepiranost) - Analizira postojeće stanje osoba sa invaliditetom u našem društvu - Planira aktinosti za unapređenje položaja ovih lica na osnovu postojećih servisa podrške i institucionalne zaštite lica sa invaliditetom - Primjenjuje instrumente socijalnog rada u cilju pomoći, rešavanja problema kao i sveopšeg izjednačavanja položaja lica sa invaliditetom sa ostalih društvenim grupama

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljić Čedo2x1
20B+10S