Socijalni rad sa djecom i porodicom


Semestar: 7
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni tipologije porodica u savremenom društvu - Razlikuje termine važne za primjenu socijalnog rada (zlostavljanje, zanemarivanje, zapostavljanje, oblici nasilja u porodici) - Upoređuje moderne oblike porodica sa tradicionalnim oblicima na nacionalnom i međunarodnom nivou. - Prepozna ključne uzroke i probleme u porodici i kreira plan rješenja istih - Primjenjuje individualne i grupne metode socijanog rada na konkretne situacije porodične dezintegracije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljić Čedo2x1
20B+10S


Đečević Mehmed
1x1
20B+10S