Uporedna socijalna politika


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student/tkinja biće u mogućnosti da: Objasni načine funkcionisanja socijalnih politika u savremenim društvima; Razumije uticaje političkih, ekonomskih, kulturnih i socio-demografskih procesa na načine vođena socijalnih politika u državama savremenog društva; Razlikuje različite koncepcije o socijalnoj politici koje za posledicu imaju izgradnju različitih tipova država blagostanja; Opiše uticaj globalizacije, savremenih migracija, ekonomske krize na funkcionisanje socijalnih politiika;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janković Uglješa2x1
20B+10S+3P
1x1
20B+10S+3P