Socijalna zaštita


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni prava iz socijalne zaštite, uslove I postupak njihovog ostvarivanja - Objasni mjere socijalne zaštite u odnosu na djecu - Objasni mjere socijalne zaštite u odnosu na stara lica, lica sa invaliditetom I RAE populaciju - Objasni postupak I mjere za zastitu od nasilja u porodici - Objasni različite aspekte funkcionisanja ustanova socijalne zastite u Crnoj Gori I ulogu socijalnih radnika u njima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Simović-Zvicer Vesna2x1
21B+10S+1P