Socijalna medicina


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasniti osnovne pojmove iz područja socijalne medicine-javnog zdravstva (zdravlje, sistem zdravstvene zaštite, pružanje zdravstvene zaštite). - Identifikovati i opisati faktore rizika koji utiču na zdravlje u svim grupacijama društvene zajednice te analizirati i povezati odnos između njih. - Opisati metode društvene intervencije na području prevazilaženja nejednakosti u zdravlju. - Protumačiti odnose socijalnih elementa i socijalnih faktora i zdravlja i zdravstvene zaštite. - Objasniti karakteristike promocije zdravlja, prevencije i ranog orkrivanja bolesti, predstaviti prednosti i ograničenja, kao i sistem u kojem se navedene mjere i aktivnosti realizuju. - Analizirati uticaje ponašanja na zdravlje i prilagođavanje ponašanja zdravlju, kroz sve aspekte zdravstvenog vaspitanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rakočević Predrag 2x1
21B+10S+3P