Spoljna i bezbjednosna politika EU


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni uzroke nastanka i analizira funkcionisanje Evropske političke saradnje - Analizira vanjskopolitičko djelovanje Evropske unije nakon kraja Hladnog rata - Ukaže na ključne determinante procesa saradnje EU i NATO saveza - Ukaže na ključne determinante procesa saradnje EU i Rusije - Analizira učinke djelovanja Evropske službe za vanjske poslove (EEAS)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vuković Ivan2x1S
19S+3P
1x1S
19S+3P