Komparativne tranzicije


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije osnovne karakteristike različitih tipova nedemokratskih režima i njihov uticaj na procese demokratskih tranzicija. - Razlikuje i razumije ključne pojmove i faze demokratskih tranzicija: liberalizacija, demokratizacija, konsolidacija. - Prepoznaje različite aktere demokratskih tranzicija i razumije njihove osnovne strategije. - Razumije glavne modele demokratskih tranzicija i njihovu primjenjivost u različitim društvima, situacijama i uslovima. - Analizira i uporedjuje tranzicione procese u različitim zemljama ili tipovima političkih poredaka.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Darmanović Srđan2x1S
17S
1x1S
17S