Teorija i pravila atletike


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjava nastanak atletike i njenih disciplina 2. Objašnjava bazičnost atletike kao sportske grane 3. Prezentuje strukturu atletskih disciplina 4. Prepoznaje atletska pravila 5. Nabroji najznačajnija atletska dostignuća

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Idrizović Kemal3x1S
16S