Engleski jezik V


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije suštinu i uoči specifične informacije u izlaganju, razgovoru, najavi, vijestima, uputstvima i sl. vezanim za sport na standardnom engleskom jeziku, te da prepozna stavove i raspoloženje govornika i okolnosti interakcije. 2. Ostvari komunikaciju - uz prihvatljiv izgovor i intonaciju - korišćenjem odgovarajućeg registra iz oblasti sporta, te pravilne leksike i gramatike na poznate teme. 3. Razumije temu, ton, jezički registar pisanog teksta, uoči bitne činjenice u tekstu koji sadrži poznatu leksiku i gramatiku, koja na ovom nivou podrazumijeva upotrebu prezentnih, narativnih, futurnih i perfekatskih glagolskih vremena, sa posebnim naglaskom na formulisanje upitnih formi. 4. Objasni semanticka polja zadatog leksičkog/jezičkog korpusa parafraziranjem i navođenjem sinonima i/ili antonima sa posebnim naglaskom na terminologiju koja se odnosi na oblasti sporta. 5. Rješava probleme leksičke prirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi u kontekstu, odgovarajućih kolokacija, fraza i idioma pri prevođenju engleskih tekstova. - Pravilno strukturiše tekst paragrafa jasno povezujući ideje, koristeći odgovarajuće gramatičke strukture, vokabular, pravilnu interpunkciju i pravopis.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikolić Spomenka2x1S
10S