Teorijske osnove sporta u turizmu


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira pitanja u vezi sa zimskim i ljetnjim sportovima kao faktora valorizacije turističke ponude; 2. Poznaje modele sportskih programa i sadržaja u turizmu; 3. Poznaje primjenu sportskih programa u turizmu; 4. Utiče na interese turista prema sporta u turizmu; 5. Prepoznaje i upućuje na značaj primjene aktivnog odmora u turizmu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Dragan2x1S
19S


Zorić Gorica
1x1S
19S