IT tehnologije u sportu


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Daković Miloš2x1
60B+2P


Brajović Miloš

2x3
60B+2P