Didaktika - teorija obrazovanja i nastave


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Raspolaže sa pojmom didaktike kao pedagoške discipline, njenim istorijskim razvojem, mjestom i ulogom koju zauzima u sistemu pedagoških discipilina. 2. Visoko stručno i operativno baviće se sa predmetom didaktike kao nauke, te osnovim didaktičkim pojmovima, kao i o osnovnim didaktičkim zakonima, principima i pravilima nastavnog rada, posebno u nastavi fizičkog vaspitanja. 3. Stekli su potreban nivo znanja o različitim vrstama nastave, te osposobljavanja za komparativnu analizu različitih vrsta nastave.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jelić Milica FF1.9x1
14B


Todorović Katarina0.1x1
14B