Odnosi s javnošću u sportu


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakonšto student položi ova jispit, biće u mogućnosti da 1. Ažurira press kliping zapotrebe kompanije iliinstitucije 2. Kontaktira samedijima u cilju promocije kompanije ilii nstitucije 3. Izradi saopšenjeza javnost i prati efekte njegove publikacije u medijima 4. Pripemi i organizuje i vodik onferenciju za štampu 5. Pripremi brifing čelnika kompanije ili institucije sanovinarima ili liurednicimamedija 6. Organizuje specijalnidogađaj zakompaniju iliinstitucijup ovodom novog proizvoda, kampanje, jubileja...

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tadić Radmilo1.9x1S
5S


Tepavčević Miodarka0.1x1S
5S


Mandić Svetlana
1x1S
5S