Metodologija naučnog istraživanja


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opisuje ulogu i svrhu metodologije kinezioloških istraživanja; 2. Opisuje i primjenjuje različite vrste istraživanja u kineziologiji; 3. Analizira i odabere odgovarajuće metodološke procedure za izradu projekata završnih radova sa različitim temama; 4. Praktično će poznavati sisteme testiranja i mjerenja koji se provode s ciljem transformacija motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te promjenljivih morfoloških dimenzija; 5. Analizira i tumači osnovne statističke rezultate u području metodologije; 6. Poznaje statističke metode za analizu podatak;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Hadžić Rašid2x1S
9S


Milašinović Rajko
1x1S
9S