Testiranje i mjerenje u nastavi fizičkog vaspitanja


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Dijagnostifikuje antropološke karakteristike djece i kоntrоliše prоcеse nastave fizičkоg vаspitаnjа i spоrtа. 2. Samostalno planira, programira, realizuje, prati, i kontroliše stepen fizičke (kondicione ) spreme djece i sportista. 3. Primijeni vještine testiranja i mjerenja za dijagnostiku relevantnu za sport i fizičko vaspitanje. 4. Realizuje istraživački postupak u sportu i nastavi fizičkog vaspitanja 5. Koristi stečena znanja i vještine za konstrukciju, i primjenu mjernih instrumenata koji se mogu koristiti u naučnim istraživanjima i profesionalnom radu u području edukacije, sporta i nastave fizičkog vaspitanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ljubojević Milovan3x1S
2S


Mašanović Bojan
1x1S
2S