Metodologija kinezioloških istraživanja


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: O
Fond: 5+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno pretražuje literaturu; 2. Samostalno provode i organizuju izradu naučnih i stručnih radova sa različitim temama. 3. Samostalno i kritički sagledava sve aspekte planiranja i izrade projekta doktorske disertacije; 4. Samostalno priprema rukopis za doktorsku disertaciju;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Georgijev Georgi3x1S
3S


Popović Stevo2x1S
3S