KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće osposobljen da: objasni osnovne pojmove Krivično procesnog prava kao što su krivično porcesna radnja, krivično procesni odnos, krivično procesni subjekt, predmet i zadatak krivičnog postupka; ustanovi vezu između materijalnog Krivičnog prava i Krivično procesnog prava, jer je Krivično procesno pravo bez Krivično materijalnog prava beživotno, a Krivično procesno pravo bez Krivičnog materijalnog prava je bespredmetno; pravilno tumači propise koji uređuju krivični postupak i prepozna ratio legispojedinih zakonskih odredbi; na konkretno utvrđeno činjenično stanje kod donošenja određenih odluka pravilno primijeni zakon; nakon utvrđenih pravnorelevantnih činjenica izvodi i odgovarajuću doluku; koristi sva raspoloživa pravna sredstva i pravne ljekove u cilju utvrđivanja istine u krivičnom postupku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO RADULOVIĆ

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - popravni ispit: raspored polaganja po grupama

ECTS - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2017