POSLOVI ROBNOG PROMETA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojedine pravne poslove iz oblasti robnog prometa; razlikuje, razvrsta i uporedi pojedine pravne poslove robnog prometa; pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine poslove robnog prometa i odredi koja su pravna pravila relevantna zapojedini pravni posao; analizira konkretan pravni posao robnog prometa ipravilno primjeni pravna pravila na konkretno činjenično stanje; utvrdi i ocijeni relevantne činjenice i poveže s propisima i na osnovu toga odredi prava i obaveze ugovornih strana u konkretnom pravnom poslu robnog prometa; pripremi i sastavi trgovniski ugovor koji po osnovnim elementima i sadržini odgovara za uređenje konkretnog poslovnog odnosa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ.5x1
42S+143P
NIKOLA DOŽIĆ.5x1
43S+148P
DRAGAN RADONJIĆ3x1
43S+148P