MEĐUNARODNI ODNOSI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO MUJOVIĆ2x1
12S

Medjunarodni odnosi - Obavjestenje

ECTS - Medjunarodni odnosi