PORESKI POSTUPAK I PORESKO KAZNENO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA PAOVIĆ- JEKNIĆ2x1
15S

Poreski postupak i poresko kazneno pravo - obavjestenje