Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam i prednosti posredovanja u odnosu na ostale načine alternativnog rješavanja sporova; objasni metode Alternativnog rješavanja sporova; opiše razvoj posredovanja u Crnoj Gori i posebno obrazloži zakonska rješenja; definiše načela posredovanja, objasni ulogu posrednika, sudije i punomoćnika u ovom postupku, i analizira različite etičke dileme koje se javljaju u posredovanju; objasni postupak posredovanja i način zaključenja posredovanja i razlikuje tehnike posredovanja; razlikuje posredovanje u građanskim, trgovačkim, porodičnim i potrošačkim sporovima; objasni iskustva američkog prava u ovoj oblast i opiše posredovanje u okviru regulative Evropske unije; praktično stečeno saznanje o postupku posredovanja kroz rad sa poznatim posrednicima primijeni u praksi; primijeni znanja o posredovanju stečena u Centru za posredovanje Crne Gore; pohađa i polaže ispit za posrednika; opiše postupak posredovanja kroz izvođene simulacije na času.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA ĐOKOVIĆ1x1
67S+2P
BILJANA ĐURIČIN3x1
67S+2P

popravni završnog ispita-Posredovanje

Završni ispit

predrok završnog ispita iz Posredovanja

nastava

Grupe za popravni kolokvijum

Popravni kolokvijum

Posredovanje/inf. lista

Nova objava - 16.09.2019 07:06

Obavjestenje

ZAVRŠNI I POPRAVNI ISPIT IZ POSREDOVANJA

REZULTATI PREDROKA-ZAVRŠNI

predrok za posredovanje