Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam i prednosti posredovanja u odnosu na ostale načine alternativnog rješavanja sporova; objasni metode Alternativnog rješavanja sporova; opiše razvoj posredovanja u Crnoj Gori i posebno obrazloži zakonska rješenja; definiše načela posredovanja, objasni ulogu posrednika, sudije i punomoćnika u ovom postupku, i analizira različite etičke dileme koje se javljaju u posredovanju; objasni postupak posredovanja i način zaključenja posredovanja i razlikuje tehnike posredovanja; razlikuje posredovanje u građanskim, trgovačkim, porodičnim i potrošačkim sporovima; objasni iskustva američkog prava u ovoj oblast i opiše posredovanje u okviru regulative Evropske unije; praktično stečeno saznanje o postupku posredovanja kroz rad sa poznatim posrednicima primijeni u praksi; primijeni znanja o posredovanju stečena u Centru za posredovanje Crne Gore; pohađa i polaže ispit za posrednika; opiše postupak posredovanja kroz izvođene simulacije na času.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

ispit iz Posredovanja

ispit iz posredovanja

Posredovanje, Advokatske vještine i klinika gr.procanog prava- septembarski rok

kolokvijum

nastava- posredovanje

nastava- posredovanje

Posredovanje/inf. lista

Nova objava - 16.09.2019 07:06

Obavjestenje

ZAVRŠNI I POPRAVNI ISPIT IZ POSREDOVANJA

REZULTATI PREDROKA-ZAVRŠNI

predrok za posredovanje