KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: razumije kliničko pravno obarazovanje; upozna se sa kliničkim pravnim obrazovanjem u USA kao i u našem okruženju; razumije program externship learning from practice; razvije kritičko rasuđivanje i mišljenje kroz primjenu programa rada sa živim klijentima; primijeni stečeno teorijsko saznanje u simulacijama pisanja podnesaka kao što su tužba, žalba i presuda; opiše prvostepeni postupask i simulira ga kroz iskustvo stečeno provođenjem mjesec dana na praksi u osnovnom sudu; pravilno napiše pojedine podneske naučene kroz rad sa poznatim praktičarima iz Vrhovnog suda Crne Gore; izabere i pravilno primijeni odgovarajuću pravnu normu radi razrješavanja određenog procesnog problema; analizira konkretne predmete naučene preko prakse sa poznatim advokatima; kritički se odnosi prema postoječim rješenjima u teoriji i praksi u našem pravu; pripremi se za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ2x1
38S
BILJANA ĐURIČIN3x1
38S

Odbrana specijalističkih radova-pravosudni

specijalistički rad-pravosudni smjer

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA I POPRAVNI ISPIT

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA I POPRAVNI ZAVRŠNOG

KLINIKA GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA-ZAVRŠNI ISPIT

nastava18.05.2020 klinika gpp

nastava 30

KLINIKA GRADJANSKOG PROCESNOG PRAVA-NASTAVA

klinika građanskog procesnog prava-nastava

Nova objava - 17.03.2020 18:14

klinika gradjanskog procesnog prava