PROCESNO DOKAZNO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: sagleda značaj dokaznog procesnog prava kao najvažnijeg dijela Krivično procesnog prava; objasni vezu između pojedinih krivičnoprocesnih radnji, posebno između dokazivanja i radnji odlučivanja; pravilno tumači i sagleda odnos između osnovnih pojmova iz dokaznog prava kao što su dokaz, izvor dkoaza, dokazna sredstva, dokazivanje; analizira konkretno činjenično stanje i razlikuje bitne ili odlučne činjenice od nebitnih činjenica radi pravilne primjene odredbi materijalnog i procesnog krivičnog prava; pravilno definiše raspodjelu tereta dokazivanja te da se u svakom predmetu prilazi bez predrasuda i predubjeđenja dok se postupak ne završi pravosnažnom presudom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJA MIHAILOVIĆ2x1
38S+1P
VELJKO RUTOVIĆ3x1
38S+1P

Procesno dokazno pravo - zavrsni ispit

Kolokvijum - 24.03.2021 u 13:00h

Procesno dokazno pravo - predavanja

Prijava za odbranu spec. rada - prof. dr Drago Radulovic

Procesno dokazno pravo (nastavna tema za ponedeljak 11.maj 2020.godine)

Procesno dokazno pravo (nastavna tema za 4. maj 2020. godine)

ECTS - Procesno dokazno pravo