ADVOKATSKE VJEŠTINE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ĐURIČIN2x1
15S

popravni kolokvijum

nastava AV

nastava advokatske vjestine

nastava online

REZULTATI PREDROKA I PREDLOG ZAKLJUČNE OCJENE

ADVOKATSKE VJEŠTINE

info lista

informaciona lista

Rokovi

Rezultati predroka-zavrsni

predrok za advokatske vještine

Nastava