Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja objasni principe parlamentarizma u uporednom pravu, kao i CG; navede funkcije i objasni funkcionisanje parlamenta; navede i objasni ustavna i poslovnička rješenjima o radu parlamenta; navede i objasni poslanička prava, poslaničke grupe i partije, poslanički imunitet i parlamentarne procedure; objasni odnos parlamenta i vlade, parlamenta i šefa države; navede i objasni način rada radnih tijela parlamenta i vijeća; objasni odnos ustava i poslovnika kao pravnih akata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin ispita

Rezultati

Septembarski rok

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - rezultati

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - popravni završni ispit

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - rezultati