PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja objasni principe parlamentarizma u uporednom pravu, kao i CG; navede funkcije i objasni funkcionisanje parlamenta; navede i objasni ustavna i poslovnička rješenjima o radu parlamenta; navede i objasni poslanička prava, poslaničke grupe i partije, poslanički imunitet i parlamentarne procedure; objasni odnos parlamenta i vlade, parlamenta i šefa države; navede i objasni način rada radnih tijela parlamenta i vijeća; objasni odnos ustava i poslovnika kao pravnih akata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA JOVIĆEVIĆ2x1
32S
PETAR ŠTURANOVIĆ2x1
32S

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - rezultati

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - popravni završni ispit

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Rezultati

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Završni ispit

Nastava

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - rezultati