Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Osnovi prava EU mogu da: objasne prirodu nastanka EU i fundamentalne karakteristike prava EU; opišu i analiziraju funkcionisanje EU, njenih institucija, kao i način donošenja odluka u EU; pravilno protumače i objasne evropsko pravo u širem smislu sa njegovim perspekivama; izvrše pravilan pregled sadržaja svih komponenti IPA-e, kako onih u kojima Crna Gora učestvuje,tako i onih za koje tek treba da se pripremi; samostalno radi u nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ispit 10. 09. 2022.

Ispit - septembarski rok

Rezultati popravnog završnog ispita

Popravni završni ispit 04. 07. 2022.

Rezultati završnog ispita

Septembarski ispitni rok - popravni termin 20. 09. 2022.

ECTS - Osnovi prava EU