OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Osnovi prava EU mogu da: objasne prirodu nastanka EU i fundamentalne karakteristike prava EU; opišu i analiziraju funkcionisanje EU, njenih institucija, kao i način donošenja odluka u EU; pravilno protumače i objasne evropsko pravo u širem smislu sa njegovim perspekivama; izvrše pravilan pregled sadržaja svih komponenti IPA-e, kako onih u kojima Crna Gora učestvuje,tako i onih za koje tek treba da se pripremi; samostalno radi u nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA JOVIĆEVIĆ3x1
32S
1x1
32S

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Završni ispit

Nova objava - 27.05.2021

Nova objava - 20.05.2021

Nova objava - 29.04.2021

ECTS - Osnovi prava EU