ZAŠTITA USTAVA I LJUDSKIH PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ2x1
15S

Zaštita ustava i ljudskih prava - časovi predavanja

ECTS - Zastita ustava i ljudskih prava