Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: spozna glavne trendove i procese istorijskog razvoja parlamentarizma zajedničke za evropske i druge važne svjetske regije; kritički razmatra savremni parlamentarizam, jer se prethodno već upoznao sa njegovom genezom; kroz istoriju parlamentarizma izgradi kritički odnos prema prošlosti, što nadahnjuje kritičnost prema savremenosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN POPOVIĆ2x1
11S

Obavjestenje - predavanja

ECTS - Istorija parlamentarizma u Crnoj Gori