SPECIJALISTIČKA PRAKSA -


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: +5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN POPOVIĆ5x1
32S