SPECIJALISTIČKI SEMINAR


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA GLUŠČEVIĆ-BOGOJEVIĆ1.5x1
20S
LJILJANA JOKIĆ1.5x1
20S