PRAVO HARTIJA OD VRIJEDNOSTI


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni i prepozna mjesto u pravnom sistemu osnovnih pravnih pojmova iz oblasti prava hartija od vrijednosti; razgraniči domen primjene pravnih pravila iz oblasti prava hartija od vrijednosti i ostalih grana prava; pravilno tumači propise koji uređuju materiju prava hartija od vrijednosti kao i da odredi koja su pravna pravila relevantna za rješavanje činjeničnih okolnosti u složenim slučajevima; nakon što utvrdi pravna pravila koja se imaju primijeniti na konkretne činjenične okolnosti, ustanovi ključne pravne odnose koji se uspostavljaju primjenom odgovarajućih pravnih pravila, odnosno propisa; na osnovu stečenih znanja i vještina, pruži osnovne savjetodavne usluge potencijalnim klijentima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR SAVKOVIĆ3x1
15B+19S+1P
1x1
15B+19S+1P