ADVOKATSKE VJEŠTINE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ĐURIČIN2x1
12B+18S