KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni razvoj i različite svjetske pravne sisteme, raspoznaje razlike i osnovne zajedničke crte svetskih pravnih sistema i objašnjava njihovu uslovljenost; pravilno ocijeni i protumači osnove zajedničke pravne regulative svih zemalja; izvede zaključke o recepciji pravila i standarda u oblasti ugovornog i vlasničkog prava na globalnom nivou; uporedi različita pravna rješenja za neko pravno pitanje i nadje najadekvatnije; objasni savremene pravne reforme u Evropi i svijetu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA GLUŠČEVIĆ-BOGOJEVIĆ3x1
15B
2x1
15B