OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Osnovi prava EU mogu da: objasne prirodu nastanka EU i fundamentalne karakteristike prava EU; opišu i analiziraju funkcionisanje EU, njenih institucija, kao i način donošenja odluka u EU; pravilno protumače i objasne evropsko pravo u širem smislu sa njegovim perspekivama; izvrše pravilan pregled sadržaja svih komponenti IPA-e, kako onih u kojima Crna Gora učestvuje,tako i onih za koje tek treba da se pripremi; samostalno radi u nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANA TOMIĆ1x1
32S
MARINA JOVIĆEVIĆ3x1
32S

Rezultati popravnog završnog ispita

Popravni završni ispit 04. 07. 2022.

Rezultati završnog ispita

Završni ispit

Nova objava - 14.06.2022

Nova objava

ECTS - Osnovi prava EU