OSNOVI I SISTEM MEĐUNARODNO PRAVNE ZAŠTITE LJUDSKI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO MUJOVIĆ1x1
20S
2x1
20S