Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ

KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE PREDAVANJE

KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE PREDAVANJE I POPRAVNI KOLOKVIJUM

KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE

PREDAVANJE KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE

PREDAVANJE KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE

PREDAVANJE KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE