Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ

Uvod u Gradjansko pravo BP - septembarski ispitni rok

Uvod u gradjansko pravo BP - nastavni materijal