Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: ovlada osnovnim pojmovima Ustavnog prava i definiše ustavnu statiku, tj. ima saznanja o pojmu i vrstama ustava uopšte i u uporednom pravu i ustavnu dinamiku, tj. donošenje, promjenu i ostvarivanje ustava; sazna tokove razvoja ustavnosti u svijetu i kod nas, upozna i komparativno poveže osnovne ustavne principe i institucije u uporednim ustavnim sistemima, posebno evropskih zemalja; uporedi i pravilno tumači odnos rješenja o ljudskim pravima, slobodama i dužnostima u Ustavu CG i Evropskoj konvenciji i usvoji znanje o manjinskim pravima po Ustavu CG; ovlada poznavanjem ustavnog razvoja Crne Gore i shvati osnovne principe ustavnog uređenja i Ustava CG; raspravlja o ustavnim institucijama CG, Skupštini CG, Vladi CG, Predsjedniku CG i sudskoj vlasti i uopzna statiku i dinamiku , tj. oblik revizije ustava CG; objasni novine Amandmana na Ustav CG, posebno specifičnost izbora sudija i tužilaca u CG; raspravlja o vladavini prava i ulozi i ustavnoj poziciji Ustavnog suda CG; takođe, objasni ustavne principe o lokalnoj samoupravi u CG.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ

Ustavno pravo - ispit

Ustavno pravo BP- online (ZOOM) predavanja

Ustavno pravo - nastavni materijal BP