Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: raspavlja o ustavu uopšte, toku razvoja ustavnosti i strukturi ustava; navede i objasni pet osnovnih principa Ustava CG, pet osnovnih ustavnih institucija CG i pet grupa ustavnih prava u CG; objasni princip vladavine prava i način rada u Ustavnom sudu Crne Gore; objasni odnos država – pojedinac, saglasno Ustavu CG; objasni odnos Skupšine i Vlade CG, posebno uprave; navede funkcije i ulogu Predsjednika CG u odbrani i bezbjednosti CG, kao i Vlade i Skupštine; objasni ograničenja ljudskih prava u ustavnom i vanrednom stanju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija