KRIMINALISTIKA II


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: navede i ukratko opiše osnovne principe Prevencije kriminala (Kriminalistika II); obrazloži normativno pravne akte kojima je uređena prevencija kriminala; organizuju rad policije u lokalnoj zajednici s ciljem strateškog usmeravanja prevencije kriminala; istraži najbolje modele saradnje između organa neformalne i formalne socijalne kontrole; uporedi i oceni nastale probleme u sistemu prevencije kriminala.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ